४८. कशानंतर काय ? | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. चित्राचा क्रम लावल्यास सर्वात शेवटी कोणत्या क्रमांकाची आकृती येईल.

 
 
 

2. दोन जवळच्या घरामधील अंतर आपण खालील बाबीच्या सहायाने मोजू शकतो?

 
 
 

3. आपण आपली उंची कोणत्या साह्याने मोजू शकतो

 
 
 

4. ह्या दोन कुंड्यांमधील अंतर कशाने मोजू शकतो ?

 
 
 

5. चित्राचा क्रम लावल्यास सर्वात आधी कोणत्या क्रमांकाची आकृती येईल.

 
 
 

6. चित्राचा क्रम लावल्यास सर्वात शेवटीकोणत्या क्रमांकाची आकृती येईल.

 
 
 

7. चित्राचा क्रम लावल्यास मध्ये कोणत्या क्रमांकाची आकृती येईल.

 
 
 

8. चित्राचा क्रम लावल्यास सर्वात आधी कोणत्या क्रमांकाची आकृती येईल.

 
 
 

9. चित्राचा क्रम लावल्यास मध्ये कोणत्या क्रमांकाची आकृती येईल.

 
 
 

10. चित्राचा क्रम लावल्यास सर्वात आधी कोणत्या क्रमांकाची आकृती येईल.

 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.