४. आधी – नंतर | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. चित्र बघ आणि “आधी” असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

 
 

2. चित्र बघ आणि “नंतर” असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

 
 

3. चित्र बघ आणि “आधी” असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

 
 

4. चित्र बघ आणि “नंतर” असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

 
 

5. चित्र बघ आणि “नंतर” असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

 
 

6. चित्र बघ आणि “आधी” असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

 
 

Question 1 of 6

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.