५१. काय समजते पाहू | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1.
ज्‍यांची संख्या चार आहे असा प्राणी कोणता?

 
 
 
 

2.
या प्राणिसंग्रहालय मध्ये एकूण किती प्राणी आहेत?

 
 
 
 

3.
या चित्रामधील माकडांची संख्या हि हरणांच्यापेक्षा कितीने जास्त आहे?

 
 
 
 

4.
सर्वात जास्त संख्या असणारा प्राणी कोणता ?

 
 
 
 

5.
ज्‍यांची संख्या सहाआहे असा प्राणी कोणता?

 
 
 
 

6.
ज्‍यांची एक दोन आहे असा प्राणी कोणता?

 
 
 
 

7.
प्राणीसंग्रहालयात किती सिह आहेत ?

 
 
 
 

8.
या चित्रामधील सिंह आणि वाघांची मिळून किती संख्या होईल?

 
 
 
 

9.
या चित्रामधील माकडांची व हरणाची संख्या मिळून किती प्राणी होतील?

 
 
 
 

10.
प्राणीसंग्रहालयात किती हरणे आहेत ?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.