६. अन्नातील विविधता | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. घुगऱ्या सांडगे आंबील धपाटे हे पदार्थ कोणत्या अन्न घटका पासून बनतात?

 
 
 
 

2. जर नागपूर ची संत्री तर रत्नागिरी ची —–?

 
 
 
 

3. …………..संत्री प्रसिध्द आहेत?

 
 
 
 

4. पुढील आपल्या आहारात असणारा रुचकर पदार्थ कोणता?

 
 
 
 

5. गटात न बसणारा शब्द कोणता?

 
 
 
 

6. अन्न शिजवताना आपण गोड पदार्थासाठी काय वापरतो?

 
 
 
 

7. जास्त पावसाच्या प्रदेशात —-पिक घेण्यात येते?

 
 
 
 

8. रोजच्या वापरातील साखर आपण कशापासून बनवतो?

 
 
 
 

9. गटात न बसणारा शब्द कोणता?

 
 
 
 

10. गटात न बसणारा शब्द कोणता?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.