८. मोलाचे अन्न | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. `दोन तीन पदार्थ एकत्र करून तयार केलेल्या कच्चा पौष्टिक पदार्थ कोणता?

 
 
 
 

2. कणसा पासून बाजरीचे दाने सुटे करायला कामात —-म्हणतात?

 
 
 
 

3. समुद्राच्या पाण्यापासून —तयार करतात?

 
 
 
 

4. पुढील पैकी जोडी ओळखा?

 
 
 
 

5. पुढील पैकी अयोग्य जोडी कोणती?

 
 
 
 

6. मिठागर म्हणजे काय?

 
 
 
 

7. पुढील पैकी कोणता अन्नपदार्थ जंगलातून मिळतो?

 
 
 
 

8. शरीराची सर्व कामे निट होण्यासाठी अन्न घटकाबरोबर कसली गरज असते?

 
 
 
 

9. आपल्या आहारात फरक पडल्यास कोणते कारण योग्य नाही?

 
 
 
 

10. चीच ; आंबट , मेथीदाना ;?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.