९. पाणी नक्की येते कोठून

खाली दिलेल्या या घटकावर आधारीत प्रश्न व त्याचे चार पर्याय दिले आहेत. ज्यावेळी Next बटनावर क्लिक कराल त्याचवेळी पुढील प्रश्न दिसेल. प्रश्न व उत्तर त्याच त्या क्रमांकावर येणार नाहीत. दुसऱ्या वेळी जेव्हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न कराल त्यावेळी प्रश्न व उत्तराचा क्रमांक बदललेला दिसेल.

1.

2. पाणी साठवुन ठेवण्याचे कोणते साधने आहेत?

 
 
 
 

3.

4. पाण्याला स्वताचा आकार नसतो हे विधान चुक बरोबर सांगा

 
 
 
 

5.

6.

7. नदीचे पाणी भिंत आडवुन ठेवले जाते त्याला काय म्हणतात?

 
 
 
 

8.

9. एखादा पदार्थ ज्या स्वरुपात आढळतो त्या रुपाला काय म्हणतात ?

 
 
 
 

10.


Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.