९. पाणी नक्की येते कोठून

खाली दिलेल्या या घटकावर आधारीत प्रश्न व त्याचे चार पर्याय दिले आहेत. ज्यावेळी Next बटनावर क्लिक कराल त्याचवेळी पुढील प्रश्न दिसेल. प्रश्न व उत्तर त्याच त्या क्रमांकावर येणार नाहीत. दुसऱ्या वेळी जेव्हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न कराल त्यावेळी प्रश्न व उत्तराचा क्रमांक बदललेला दिसेल.

1.

2. ज्या पदार्थातुन पाहिले असता आरपार दिसते त्या पदार्थाला काय म्हणतात?

 
 
 
 

3. ज्या पदार्थातुन पाहिले असता आरपार दिसत नाही त्या पदार्थाला काय म्हणतात?

 
 
 
 

4. कोणत्या पाण्याला रंग वास चव नाही?

 
 
 
 

5.

6. पाण्याला स्वताचा आकार नसतो हे विधान चुक बरोबर सांगा

 
 
 
 

7.

8. पाणी साठवुन ठेवण्याचे कोणते साधने आहेत?

 
 
 
 

9.

10. हवेमध्ये पाण्याची वाफ असते त्याला काय म्हणतात ?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.