१५. चित्रवाचन

चित्रातील प्राणी एकमेकांशी काय बोलत असतील ते सांगा व लिहा.

चित्रातील कोणता प्राणी हा शाकाहारी व कोणता मासाहारी आहे ते सांग व लिही

१५. चित्रवाचन- दुसरी -बालभारती

या प्रश्न सरावं मध्ये सर्व प्रकारच्या प्रश्नांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सर्व प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

Leaderboard: १५. चित्रवाचन- दुसरी -बालभारती

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.