२१. आपला भारत

भारत देश! आपल्या सगळ्यांचा देश!
भारतात उंच पर्वत आहेत. घनदाट जंगले आहेत.
लहान मोठ्या नद्या आहेत. नद्यांकाठी गावे आहेत.
गावात लोक राहतात. भारतातील लोकांचे पोशाख
वेगवेगळे असतात. त्यां च्या भाषा वेगवेगळ्या असतात.
ते वेगवेगळे सण साजरे करतात.
भारतात वेगवेगळी पिके होतात. गहू, तांदूळ, ज्वारी,
बाजरी यांसारखी धान्ये पिकतात. हरभरा, तूर, मूग,
वाटाणा यांसारखी कडधान्ये पिकतात. केळी, डाळिंब,
संत्री, मोसंबी, सफरचंद अशी फळे पिकतात. लोकांच्या
आहारात तेथील धान्ये , कड धान्ये , भाज्या आणि फळे
असतात. भारतात अशी विविधता आहे.
आपल्या भारताचा राष्ट्रध्वज तिरंगा आहे. ‘जनगणमन’
हे आपले राष्ट्रगीत आहे.
शेतकरी शेतात कष्ट करतात. कामगार
कारखान्यात काम करतात. सैनिक आपले रक्षण
करतात. प्रत्येक जण देशाच्या हितासाठी मनापासून
प्रयत्न करतो. प्रत्येकाला वाटते भारत माझा देश
आहे.
मी भारतीय आहे याचा मला अभिमान आहे.

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.