26 . रोपटे | इ. तिसरी | मराठी | Onilne Test

खाली दिलेल्या या घटकावर आधारीत प्रश्न व त्याचे चार पर्याय दिले आहेत. ज्यावेळी Next बटनावर क्लिक कराल त्याचवेळी पुढील प्रश्न दिसेल. प्रश्न व उत्तर त्याच त्या क्रमांकावर येणार नाहीत. दुसऱ्या वेळी जेव्हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न कराल त्यावेळी प्रश्न व उत्तराचा क्रमांक बदललेला दिसेल.

1. सामील’ शब्दाचा योग्य समानार्थी शब्द कोणता?

 
 
 
 

2. पप्पूला घेण्यास कोणी मनाई केली होती?

 
 
 
 

3. गुरुजींचे आडनाव काय होते?

 
 
 
 

4. खेळाचा बट्ट्याबोळ कोणामुळे होतो?

 
 
 
 

5. पप्पूने राज्य घेण्यास नकार का दिला?

 
 
 
 

6. मुले कोणता खेळ खेळत होती?

 
 
 
 

7. कोणाचा स्वभाव चिडचिडा होता?

 
 
 
 

8. शांत’ शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?

 
 
 
 

9. पप्पूवर झडप कोणी घातली?

 
 
 
 

10. मीनलची गंमत कोण करत होते?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.