७. आपल गाव आपले शहर- इयत्ता तिसरी

आपल गाव आपले शहर या घाताकामधील काही प्रश्न येथ दिले आहेत. सोडविल्यानंतर त्याचे निकालपत्र तुम्हाला पहायला मिळेल त्यावरून आपले गुण तपासा.

खाली दिलेल्या या घटकावर आधारीत प्रश्न व त्याचे चार पर्याय दिले आहेत. ज्यावेळी Next बटनावर क्लिक कराल त्याचवेळी पुढील प्रश्न दिसेल. प्रश्न व उत्तर त्याच त्या क्रमांकावर येणार नाहीत. दुसऱ्या वेळी जेव्हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न कराल त्यावेळी प्रश्न व उत्तराचा क्रमांक बदललेला दिसेल.

1. जागतिक वारसा दिन केव्हा मानला जातो?

 
 
 
 

2. खालील कोणत्या वस्तु गावात विकत मिळत नाहीत?

 
 
 
 

3. संदेश पोचवणाऱ्या व्यक्तीला काय म्हणतात?

 
 
 
 

4. खालीलपैकी कोणता माल शहराकडून गावाकडे येतो ?

 
 
 
 

5. आगगाडी कोणत्या मार्गाने प्रवास करते ?

 
 
 
 

6. खालीलपैकी वाहतुकीचे साधन कोणते ?

 
 
 
 

7. संत गाडगेबाबा यांचे गावाचे नांव काय आहे?

 
 
 
 

8. कोणत्या साधनाच्या वापर वाहतुकीसाठी करतो ?

 
 
 
 

9. खालीलपैकी मराठी भाषेची बोलीभाषा कोणती ?

 
 
 
 

10. सर्वात स्वस्त प्रवास कोणता ?

 
 
 
 

Question 1 of 10

10 records found

Name & Email Date Points % correct Result
N/a November 3, 2023 18 90%
9 correct, 1 wrong, and 0 unanswered
N/a September 2, 2023 16 80%
8 correct, 2 wrong, and 0 unanswered
N/a February 17, 2022 16 80%
8 correct, 2 wrong, and 0 unanswered
N/a January 15, 2022 12 60%
6 correct, 4 wrong, and 0 unanswered
N/a November 26, 2021 8 40%
4 correct, 6 wrong, and 0 unanswered
N/a October 26, 2021 2 10%
1 correct, 9 wrong, and 0 unanswered
N/a December 19, 2020 14 70%
7 correct, 3 wrong, and 0 unanswered
N/a December 12, 2020 16 80%
8 correct, 2 wrong, and 0 unanswered
N/a December 10, 2020 8 40%
4 correct, 6 wrong, and 0 unanswered
admin
[email protected]
May 21, 2020 34 94%
17 correct, 1 wrong, and 0 unanswered

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.