८. चित्रवाचन

चित्रात कोणकोणती खेळणी दिसतात ते सांग किंवा लिही

चित्रांतील कोणकोणती खेळणी तुला आवडतात ते सांग.

८- चित्रवाचन - बालभारती-दुसरी

या प्रश्न सरावं मध्ये सर्व प्रकारच्या प्रश्नांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सर्व प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

Leaderboard: ८- चित्रवाचन - बालभारती-दुसरी

maximum of 20 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.