८. काळाची ओळख – इयत्ता तिसरी – परिसर अभ्यास

खाली दिलेल्या या घटकावर आधारीत प्रश्न व त्याचे चार पर्याय दिले आहेत. ज्यावेळी Next बटनावर क्लिक कराल त्याचवेळी पुढील प्रश्न दिसेल. प्रश्न व उत्तर त्याच त्या क्रमांकावर येणार नाहीत. दुसऱ्या वेळी जेव्हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न कराल त्यावेळी प्रश्न व उत्तराचा क्रमांक बदललेला दिसेल.

1. पुर्वीची माणसे जगण्यासाठी कशावर अंवलबुन असत ?

 
 
 
 

2. रायगड किल्ला कशामुळे ओळखला जातो?

 
 
 
 

3. कोणत्या शतकात वाळुच्या घडयाळाचा वापर करत असे?

 
 
 
 

4. शिवाजी महाराज सुरत वरुन येताना कोणत्या गावात थांबले होते?

 
 
 
 

5. अनेक वस्त्याचे मिळुन काय तयार झाले ?

 
 
 
 

6. आज गुरुवार आहे तर उदया कोणता वार असेल ?

 
 
 
 

7. राजगुरु यांच्या गावाचे नांव काय आहे ?.

 
 
 
 

8. काळ समजण्यासाठी आपण कोणत्या साधनाचा वापर करतो?

 
 
 
 

9. शेती साठी कोणती अवजारे वापरतात?

 
 
 
 

10. क्रांतिकारक राजगुरू चे पुर्ण नांव काय आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 10

8 records found

Name & Email Date Points % correct Result
N/a May 1, 2024 8 40%
4 correct, 6 wrong, and 0 unanswered
N/a December 23, 2023 16 80%
8 correct, 2 wrong, and 0 unanswered
N/a October 11, 2023 18 90%
9 correct, 1 wrong, and 0 unanswered
N/a February 15, 2023 14 70%
7 correct, 3 wrong, and 0 unanswered
N/a October 7, 2021 16 80%
8 correct, 2 wrong, and 0 unanswered
N/a December 10, 2020 10 50%
5 correct, 5 wrong, and 0 unanswered
N/a May 22, 2020 16 80%
8 correct, 2 wrong, and 0 unanswered
admin
[email protected]
May 21, 2020 16 80%
8 correct, 2 wrong, and 0 unanswered

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.