डिंगोरी

डिंगडिंग डिंगोरी
भिंगभिंग भिंगोरी
गरगर फिरली
चक्कर येऊन पडली

ट्रिंगट्रिंग सायकल
धावधाव धावली
घरभर भटकून
धपकन धडकली

किल्लीचा ससोबा
तुरुतुरु धावला
गवत खायला
बागेत पळाला

नि ळ्या-निळ्या डोळ्यांची
चिमुकली बाहुली
पऱ्यांच्या राज्यात
भटकायला गेली

बाळाची खेळणी
खेळ – खेळ खेळली
दमून भागून
कपाटात झोपली

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.