Sale!

निकालपत्रक (result excel file ) इयत्ता 1 ली ते 8 वी

(2 customer reviews)

0.00

Whats New in Eschool Result 8.4.5 Excel file

 • 8.3.9 मधील किरकोळ त्रुटी दूर करून सदरची फाईल उपलब्ध केली आहे.
 • निकाल मधील सत्र 1 मध्ये 17 विद्यार्थी दिसत होते ते आता 70 दिसत आहेत.
 • दुसऱ्या  १ ते ८ निकाळामधील सेटअप ची त्रुटि दुरुस्त केली आहे.
 • Release date 20/11/2022
फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.

Description

 • संकलित निकाल तयार करणे हे झाले आता एकदम सोपे. त्यासाठी दिलेले वार्षिक निकाल एक्सेल ( result excel file ) सॉफ्टवेअर डाऊनलोड करा. व त्याला तुमच्या सोयीचे नाव द्या व हा सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन निकाल save करा.
 • प्रथम पानावरील दिलेली माहिती व लिंक यांचा वापर करून आपली प्राथमिक माहिती भरा.
 • जर काही चुका निदर्शनास आल्यास आपण त्याची माहिती खाली comments मध्ये द्यावी , त्याअगोदर सदर सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन श्रेणी तक्ता ची फाईल कोणत्या व्हर्जन ची आहे तो व्हर्जन लिहावा. जसे (Result 4.4)
 • या Result Excel file Templates मध्ये प्रथम profile , presenty, व नोंदी चा भाग भरा.

अधिक माहितीसाठी खालील व्हिडीओ पहा. https://youtu.be/daNDYtrQRTo 

इतरही काही निकालपत्रके 

या ठिकाणी आपण इतर ही वेबसाइट वरील निकाल डाउन लोड करण्यासाठी लिंक देत आहोत त्यावर क्लिक करून आपण इतर निकाल पत्रकाची तुलना करू शकता. 

 

खाली दिलेल्या सूचनांचे पालन करा.

 1. या वार्षिक निकाल पत्रक फाईल मध्ये जास्तीत जास्त ७० विद्यार्थ्यांचे निकाल बनवता येतात.
 2. सदर वार्षिक निकाल पत्रक excel हि “गुगल font ” मध्ये बनवलेली आहे.
 3. ज्या ठिकाणी सत्र १ व सत्र २ या खाली विषय दिले आहेत त्या विषयावर क्लिक करून लगेचच त्या विषयावर जाऊ शकता.
 4. एका sheet मध्ये दोन विषय अंतर्भूत केले आहेत.
 5. या वार्षिक निकाल पत्रक एक्सेल सॉफ्टवेअर मध्ये निकाल पूर्व प्राथमिक माहिती भरण्यासाठी START यां tab वर क्लिक करा.
 6. तुम्हाला प्राथमिक माहिती भरल्यानंतर त्या माहितीचा नंतर प्रत्येक पानावर उपयोग झालेला दिसून येईल.
 7. निकालाचे गुण भरत असताना त्यामध्ये एकूण व संकलित मूल्यमापन श्रेणी अपोआप निघते त्यामुळे त्याची गणना करण्याची गरज नाही.
 8. विद्यार्थ्यांचे विषय नुसार व जातीनुसार श्रेणी आपोआप तयार होते.
 9. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन नोंदवही तयार होते.
 10. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन श्रेणी तक्ता मिळतो.
 11. यामध्ये वार्षिक निकालपत्रक मराठी अपोआप तयार होते.
 12. संकलित मूल्यमापन गुणदान तक्ते इयत्ता १ ली ते ४ थी व इयत्ता ५ वी ते ८ वी यासाठी वेगवेगळे बनतात.
 13. सर्वात शेवटी वार्षिक निकालाचे कार्ड येथे आपोआप तयार होते.
 14. आकारिक मूल्यमापन नोंदी result excel sheet मध्ये फक्त निवडवायाच्या आहेत. तुमच्या वेगळ्या नोंदी असतील तर त्या सुद्धा Add करता येतात.
 15. यामध्ये विद्यार्थी प्रगती कार्ड आपोआप तयार होते, यामध्ये फक्त हजेरी क्रमांक टाकण्याची गरज आहे.*

 

Whats New in 4.5.2

यामध्ये नोंदी घालण्यासाठी नवीन सुविधा निर्माण केली आहे.एका ठिकाणातील बदल हे दुसऱ्या ठिकाणी लगेच पूर्ण होतात.सध्या इ२ हा पर्याय सर्वांना न दिसता ज्यांच्या गुणांची नोंद केली त्यांच्यासाठीच्याच श्रेणी फक्त दिसतात.

यानंतर नवीन फाइल कोविड 19 च्या काळात बनवली गेली त्याचा फाईल क्रमांक आहे ४.९.६ यामध्ये असणारी वैशिष्ठ्ये खालीलप्रमाणे , सदरची फाईल हि सन २०१९-२०२० सालच्या निकालासाठी वापरली जावी. त्याची वैशिष्ठ्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

Whats New in COVID-19 Result 4.9.6

 • Covid 19 प्रादुर्भावामुळे सन २०१९-२०२० साली सत्र २ मध्ये श्रेणी चा गणन करण्याच्या योग्य तो बदल या मध्ये करण्यात आला आहे.
 • निकाल प्रगतिपत्रक चा नमुना या मध्ये सामील करण्यात आला आहे.
 • कला कार्यानुभव व शारीरिक शिक्षण या मह्द्ये सूचनेप्रमाणे बदल करणेत आला आहे.
 • आमच्या E-School च्या वापर कर्त्यांसाठी जे नियमित या निकाल पद्धतीचा वापर करतात त्यांनी आपला निकाल पाठवल्यानंतर त्यांचा निकाल आमच्या वेबसाईट वर प्रदर्शित करण्याची सुविधा येथे प्राप्त करून देत आहोत,
 • सध्या  online निकाल हि सुविधा या निकाल file चा जे वापर करतात त्यांच्यासाठी उपलब्ध आहे. कारण आम्ही आमच्या निकालाच्या फाईल नुसार केला आहे. किंवा इतर ज्या निकालाचे नमुने हुबेहुब आमच्या सारखे आहेत त्यांचे हि स्वीकारले जातील.
 • हि फाईल फक्त २०१९-२०२० सालासाठी च मर्यादित आहे.

यानंतर सन २०२०-२०२१ साठी नव्या फाईल ला अपडेट करण्यात आले आहे. त्याचा क्रमांक आहे. ७.१.३ सदर फाईल मध्ये नव्या GR प्रमाणे निकाल बनविण्याचा  format उपलब्ध करून दिला आहे.

Whats New in Eschool Result 7.1.3 Covid 2020-21 file

 • कॉविड 19 च्या प्रादुर्भावामुळे सध्या शालेय निकालाचे शासनाच्या मार्गदर्शन नुसार रचना केली आहे.
 • सध्या द्यावयाच्या निकालाची रचना हि शासन परिपत्रकानुसार करण्यात आली आहे.
 • यामध्ये द्यावयाच्या निकालाचे प्रगतिपत्रक हे वेगवेगळ्या तीन पद्धतीत देता येते. तीन नमुने आपण देऊ शकतो.
 • विद्यार्थी नोदी आपोआप करता येतात. एका क्लिक वर नोंदी पाहता येतात.
 • या निकालाचा वापर करून ऑनलाईन निकाल पब्लिश करू शकतो.

७.१.५  क्रमांकाची फाईल सध्या शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ साठी उपलब्ध असून त्यामध्ये सध्याच्या प्रचलित सर्व साधारण निकालाचे नमुने समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

Whats New in Eschool Result 7.3.8 General file
 • 7.1.5 मधील किरकोळ त्रुटी दूर करून सदरची फाईल उपलब्ध केली आहे.
 • प्रथम सत्र मधील एकूण बेरीज करणाऱ्या रकान्यांचे व्यवस्थित सेटिंग केले आहे.
 • Date : 01/01/2022

७.३.८  क्रमांकाची फाईल सध्या शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ साठी उपलब्ध असून त्यामध्ये सध्याच्या प्रचलित सर्व साधारण निकालाचे नमुने समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

Whats New in Eschool Result excel file 8.3.9 General file
 • 7.3.8 मधील किरकोळ त्रुटी दूर करून सदरची फाईल उपलब्ध केली आहे.
 • सध्याच्या फाईल मध्ये नोंदवहीचा भाग वाढविण्यात आला आहे.
 • मार्क भरलेनंतर नोंदवही आपोआप तयार होते.
 • आठ साधन तंत्रे सध्या dropdown ने निवडण्याची सोय करण्यात आली आहे.
 • Release date 14/04/2022

८.३.९  क्रमांकाची फाईल सध्या शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ साठी उपलब्ध असून त्यामध्ये नोंदवही हा भाग प्रामुख्याने वाढविण्यात आला आहे.

Whats New in Eschool Result 8.4.5 General file
 • 8.3.9 मधील किरकोळ त्रुटी दूर करून सदरची फाईल उपलब्ध केली आहे.
 • निकाल मधील सत्र 1 मध्ये 17 विद्यार्थी दिसत होते ते आता 70 दिसत आहेत.
 • दुसऱ्या  १ ते ८ निकाळामधील सेटअप ची त्रुटि दुरुस्त केली आहे.
 • Release date 20/11/2022

८.४.५   क्रमांकाची फाईल सध्या शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३  साठी उपलब्ध आहे.

निकालपत्रक (result excel file ) इयत्ता 1 ली ते 8 वी

शाळांचे एका क्लिकवर फोटो सह प्रगतीपुस्तक,ऑनलाईन निकाल,एका क्लिक वर नोंदी व इतर सुविधा सह १ ली ते ८ वी चे Excel file मध्ये निकाल मराठी मध्ये.

Product Brand: Excel File

Product Currency: Rs.

Product In Stock: InStock

Editor's Rating:
4.8
फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.

2 reviews for निकालपत्रक (result excel file ) इयत्ता 1 ली ते 8 वी

 1. admin (verified owner)

  Result Covid 19 is late

 2. Mahesh Andhare

  Laybhari

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: तुम्ही या वेबसाईट वरील घटक कॉपी करू शकत नाही.