MDM Calculator for Schools

इयत्ता १ ते ५ वी साठी किंवा ६ ते ८ साठी या गणकाचा वापर करू शकता.एकदा सेट केलेले प्रमाण तुमच्या browser मध्ये आपोआप सेव्ह राहत असल्याने प्रत्येक वेळी बदलण्याची गरज नाही.

आपण आमचे शालेय पोषण आहाराचे एक्सेल सोफ्टवेअर सुद्धा खालील ठिकाणाहून डाऊनलोड करू शकता