सेतू प्रश्नपत्रिका नावासहित मिळवा एका मिनिटात.

खाली दिलेल्या फॉर्म द्वारे आपण सेतू अभ्यास क्रमाच्या प्रश्न पत्रिका शाळा व विद्यार्थ्याच्या नावासहीत मिळवू शकता लगेचच. त्यासाठी खाली दिलेला फॉर्म भरा आणि आपल्या प्रश्न पत्रिका मिळवा.

या प्रश्न पत्रिका आपणास हि माहिती भरल्यानंतर आपल्या शाळेच्या व विद्यार्थ्याच्या नावासहित pdf स्वरूपात फक्त १ मिनिटाच्या आत उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे. यासाठी आपणाकडून कोणतीही फी घेतली जात नाही. फक्त Google इ-मेल असणाऱ्यांना व त्याद्वारे login करणाऱ्यांनाच तांत्रिकदृष्ट्या आम्ही सहकार्य करू शकतो.
माहिती भरताना पाळायच्या सुचना.
१) माहिती मध्ये आपला ई-मेल हा चालू असणारा द्यावा कारण सदर pdf हि आपल्या ई-मेल वर पाठविली जाईल.
२) जी माहिती मराठी मध्ये विचारली जाईल ती मराठी व इंग्रजी मध्ये विचारलेली माहिती इंग्रजी मध्ये भरावी.
३) फक्त शाळेसाठी एकच pdf हवी असेल तर विद्यार्थ्याचे नाव व हजेरी क्रमांकाचा रकाना मोकळा सोडावा.
४) सदर माहिती भरण्याचा अधिकार शाळा , संस्था, वर्गशिक्षक , पालक, विद्यार्थी व नागरिक यांना आहे.
५) भविष्यात अशी माहिती आम्ही मोबाईल द्वारा हि देण्याचा मानस आहे.

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.