पद्धतशीर गुंतवणूक योजना (SIP) गणक

या गणकामध्ये तुम्ही दरमहा / तिमाही / सहामाही किंवा वार्षिक तसेच एकरकमी गुंतवणूक करत असल्यास आपणास त्याचे गणन येथे दर्शविण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्या त्या रकान्यात योग्य ती किंमत टाकल्यास आपणास हा गणक योग्य तो निकाल दर्शवेल.

यामध्ये तुम्ही तुमच्या RD , भविष्य निर्वाह निधी, मुचुअल फंड, विमा , शेअर्स किंवा तत्सम ज्या गुंतवणुकीचे आपण जितक्या वर्षासाठी निवड केली आहे त्याचे गणन करून मिळणारा अंदाजे परतावा आपणास येथे करता येईल.

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.