८. चित्रवाचन

चित्रात कोणकोणती खेळणी दिसतात ते सांग किंवा लिही चित्रांतील कोणकोणती खेळणी तुला आवडतात ते सांग.

Read more →
error: तुम्ही या वेबसाईट वरील घटक कॉपी करू शकत नाही.