दिशा आणि नकाशा – इयत्ता तिसरी

वर्गात दोन रांगा करां. मग एकमेकांच्या समोर उभे राहा. आता पुढील प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या समोर असलेल्या मुलीला/मुलाला सांगा. १. वर्गाचा फळा तुमच्या कोणत्या बाजूला अाहे? २. वर्गाचा मुख्य दरवाजा तुमच्या कोणत्या बाजूला आहे?३.शिक्षकांचे टेबल तुमच्या कोणत्या बाजूला आहे ? तुमची व समोरच्या […]

Read more →

निवारा आपला आपला

मांजर कशासाठी दबा धरून बसले आहे? ० कावळे का घाबरले अाहेत ते मांजराला का हुसकावत आहेत ? सागा पाहू पक्षी घरटी बनविण्यासाठी कशाचा उपयोग करतात ? बिळात कोणकोणते प्राणी राहतात ?  पाळलेल्या कोंबड्या कुठे राहतात ? त्यांची राहण्याची सोय कोण करते […]

Read more →
error: तुम्ही या वेबसाईट वरील घटक कॉपी करू शकत नाही.