Age Calculator

वय काढणे ( Age Calculator )

येथे दोन दिनांका मधील वय काढणे साठी (Age calculator) दोन दिनांक टाकणे आवश्यक आहे. या दिनांक च्या नंतर दोन दिनांकामधील फरक हा वर्षे, महिने व दिवस साहित उपलब्ध होतो. अशा प्रकारचे इतरही calculator आम्ही येथे उपलब्ध करून दिले आहेत.

Read more →
error: तुम्ही या वेबसाईट वरील घटक कॉपी करू शकत नाही.
AI Chatbot Avatar