BMI calculator

BMI calculator : काढा आता २ माहितीवर

शालेय पोषण आहार संबंधित रजिस्टर मध्ये BMI ची नोंद घेणे बंधन कारक आहे त्या मध्ये त्या विद्यार्थ्याची नोंद असणे गरजेचे आहे. पण त्यासाठी आवश्यक असणारे calculator आता आम्ही येथे उपलब्ध करून देत आहोत. ज्याच्या आधारे आपणास BMI ची गणना आणि […]

Read more →
error: तुम्ही या वेबसाईट वरील घटक कॉपी करू शकत नाही.