sip calculator

पद्धतशीर गुंतवणूक योजना (SIP) गणक

या गणकामध्ये तुम्ही दरमहा / तिमाही / सहामाही किंवा वार्षिक तसेच एकरकमी गुंतवणूक करत असल्यास आपणास त्याचे गणन येथे दर्शविण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्या त्या रकान्यात योग्य ती किंमत टाकल्यास आपणास हा गणक योग्य तो निकाल दर्शवेल. यामध्ये तुम्ही तुमच्या […]

Read more →
वार्षिक पगाराचे गणन

वार्षिक पगार शोधा एका क्लिकवर.

दिलेल्या टेबल मध्ये विचारलेल्या घटकाची योग्य माहिती भरल्यास आपणास आपल्या वार्षिक पगाराची ठोकळ माहिती मिळू शकेल. यामध्ये गणन केलेल्या रक्कमा या सर्व साधारण पणे अंदाजे आहेत. आपण येथे योग्य माहिती भरल्यास आपणास आपला अंदाजे पगार शोधता येईल. आपण येथे शोधलेला […]

Read more →
error: तुम्ही या वेबसाईट वरील घटक कॉपी करू शकत नाही.