निकाल पहा

निकालामध्ये Roll No कसा असेल?

  • जर विद्यार्थी हा इयत्ता दुसरी आणि त्याचा हजेरी क्रमांक २ असेल तर त्याचा Roll No असेल 0202
  • जर विद्यार्थी हा इयत्ता तिसरी आणि हजेरी क्रमांक जर 5 असेल तर त्याचा Roll No असेल 0305
  • जर विद्यार्थी हा इयत्ता पहिली आणि हजेरी क्रमांक जर 10 असेल तर त्याचा Roll No असेल 0110
  • जर विद्यार्थी हा इयत्ता चौथी आणि हजेरी क्रमांक जर 12 असेल तर त्याचा Roll No असेल 0412
  • खाली दिलेले निकाल हे नमुन्यादाखल दिलेले आहेत.

आता आपला निकाल पहा .

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.