इयत्ता चौथी 

संतांची कामगिरी  - श्री चक्रधर स्वामी 

श्री चक्रधर स्वामी हे गुजरात मधील एक राजपुत्र होते.

"

eschool4u.in

Scribbled Arrow
Off-white Location

वैराग्य वृत्ती धारण करून ते महाराष्ट्रात आले,    भ्रमण करीत असताना त्यांनी समतेचा संदेश दिला.

"

eschool4u.in

Scribbled Arrow
Running

त्यांनी स्थापन केलेल्या पंथास  'महानुभाव'पंथ असे म्हणतात.

"

eschool4u.in

Scribbled Arrow
Open Hands

श्री. चक्रधर स्वामींच्या आठवणींचा संग्रह म्हणजे 'लीळाचरित्र' होय.

"

eschool4u.in

Scribbled Arrow
Books