इयत्ता चौथी 

संतांची कामगिरी  - संत ज्ञानेश्वर 

संत  ज्ञानेश्वर हे 'आपेगावाचे' राहणारे 

"

eschool4u.in

Scribbled Arrow
Off-white Location

भाऊ- संत सोपानदेव व संत निवृत्तींनाथ  बहीण : संत मुक्ताबाई  लोक त्यांना संन्यासची मूल म्हणून चिडवायची   

"

eschool4u.in

Scribbled Arrow
Running

बहिणीच्या 'ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा' च्या उपदेशाने त्यांना हुरूप आला आणि त्यांनी सर्व जगाला वेगवेगळे संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. 

"

eschool4u.in

Scribbled Arrow
Open Hands

संत ज्ञानेश्वर यांनी 'ज्ञानेश्वरी' हा ग्रंथ मराठी भाषेतून लिहिला.  tयांनी तरुण वयातच आळंदी येथे जीवंत समाधी घेतली. 

"

eschool4u.in

Scribbled Arrow
Books