इयत्ता चौथी 

संतांची कामगिरी  - संत एकनाथ 

संत एकनाथ हे मूळचे पैठण चे राहणारे. 

"

eschool4u.in

Scribbled Arrow
Off-white Location

यांनी संत ज्ञानेश्वर व संत नामदेव याची परंपरा एकनाथांनी चालवली. त्यांनी समतेचा संदेश दिला. 

"

eschool4u.in

Scribbled Arrow
Running

"त्यांनी अनेक ओव्या, भारुडे, आणि अभंगे लिहिली. 

eschool4u.in

Scribbled Arrow
Open Hands

संत एकनाथ यांनी  स्वतःच्या आचरणातून समतेची व ममतेची भावना जागृत केली  

"

eschool4u.in

Scribbled Arrow
Books

संत एकनाथ यांच्या बद्दल अधिक माहिती जाणून घेणेसाठी आम्हाला लिहा]

"

Scribbled Arrow