शब्दकोडे २, पान ३८ , इयत्ता पहिली

खाली दिलेल्या शब्द कोड्यामध्ये शेजारी दिलेल्या शब्दाला बाजूला दिलेल्या शब्दकोड्यामधून शोधा. यामध्ये drag करताना फक्त डावीकडून उजवीकडे, उजवीकडून डावीकडे, खालून वरील दिशेला, वरून खालच्या दिशेला जाणे आवश्यक आहे. सध्या तिरप्या दिशेने जाणे गरजेचे नाही.

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.