किरकोळ रजेचा अर्ज

किरकोळ रजा लागत असल्याने आणि प्रत्येक वेळी अशा रजेच्या अर्जा साठी चे नमुने जवळ उपलब्ध असतीलच याची खात्री नसल्याने आपणास या प्रकारचे नमुने आपणास फॉर्म भरल्यानंतर लगेचच उपलब्ध करून देण्याचा येथे प्रयत्न करत आहे. या ठिकाणी आपणास एकच काम करायचे […]

Read more →
error: तुम्ही या वेबसाईट वरील घटक कॉपी करू शकत नाही.