इयत्ता दुसरी | गणित | प्रश्न सराव |मराठी माध्यम

१.चला शोधूया वेगवेगळे आकार …….. १ २१.संख्यं ाचा लहानमोठेपणा …………… ३६ २.चला हाताळूया भौमिति क आकार ….. २ २२.संख्ये चे शेजारी : लगतची मागची ३.गंमत रेषेची………………………. ६ व पुढची संख्या ………………….. ३८ ४.चला ओळखूया भौमिति क आकृत्या …. ८ २३.संख्यां […]

Read more →

इयत्ता तिसरी – परिसर अभ्यास – प्रश्न सराव – मराठी माध्यम

१.आपल्या अवतीभोवती पाणी नक्की येते कोठून १८.माझे कुटुंब आणि घर २.अबब! किती प्रकारचे प्राणी १०.पाण्याविषयी थोडी माहिती १९.माझी शाळा ३.निवारा आपला आपला ११.आपली हवेची गरज २०.आपले समूह जीवन ४.दिशा आणि नकाशा १२.आपली अन्नाची गरज २१.समूह जीवनासाठी सार्वजनिक सुविधा ५.काळाची समज […]

Read more →
error: तुम्ही या वेबसाईट वरील घटक कॉपी करू शकत नाही.