ए , च, ळ,ह,झ ची ओळख| इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

2. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

3. चित्र बघ.नाव सांग.

 
 
 
 

4. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

5. चित्र बघ.नाव सांग.

 
 
 
 

6. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

7. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

8. चित्र ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 8

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.