किरकोळ रजेचा अर्ज

किरकोळ रजा लागत असल्याने आणि प्रत्येक वेळी अशा रजेच्या अर्जा साठी चे नमुने जवळ उपलब्ध असतीलच याची खात्री नसल्याने आपणास या प्रकारचे नमुने आपणास फॉर्म भरल्यानंतर लगेचच उपलब्ध करून देण्याचा येथे प्रयत्न करत आहे. या ठिकाणी आपणास एकच काम करायचे आहे कि आपण दिलेला फॉर्म अचूक भरावा आणि त्यानंतर त्या फॉर्म मधील eमेल वर आपणास याफॉर्म ची pdf लगेच मिळेल. आम्हाला आशा आहे कि आपण या प्रकारच्या सुविधेचा लाभ घेतल्या नन्तर आपल्या अपेक्षा नक्की व्यक्त कराल.

किरकोळ रजा अर्ज

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.