द आणि ड ची ओळख | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. खालील चित्रातून कोणते वाक्य तयार होणार नाही?

 
 
 
 

2. खालील चित्रातून कोणते वाक्य तयार होणार नाही?

 
 
 
 

3. मात्रा उच्चाराचा नसलेला शब्द ओळखा. जसे -केस

 
 
 
 

4. चित्र पहा. नाव सांगा.

 
 
 
 

5. चित्र पहा. नाव सांगा.

 
 
 
 

6. चित्र पहा. नाव सांगा.

 
 
 
 

7. मात्रा उच्चाराचा नसलेला शब्द ओळखा. जसे -केस

 
 
 
 

8. खालील चित्रातून कोणते वाक्य तयार होणार नाही?

 
 
 
 

9. चित्र पहा. नाव सांगा.

 
 
 
 

10. चित्र पहा. नाव सांगा.

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.