पान नं २४

खालील activity मध्ये डाव्या बाजूला दिलेले अक्षरे हि रिकाम्या जागेतील अक्षरामध्ये ओढून बसवा आणि त्यानंतर check बटनावर क्लिक करूण जमा करा आपला निकाल पहा.

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.