बीज | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. बीजाला झुलता झुलता काय येईल?

 
 
 
 

2. बीज कोठे निजतं?

 
 
 
 

3. इवल्याशा रोपाचं काय होईल?

 
 
 
 

4. बीजाला अंगाई गाणं कोण गात आहे?

 
 
 
 

5. कोंबाला माझा हात धर, असे कोण म्हणत आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 5

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.