१.प्राण्यांचा जीवनक्रम | इ. चौथी | परिसर अभ्यास १ Quiz | Onilne Test

1. कीटकांच्या रुपांतरणातील बिबळ्या कडवा या फुलपाखराचा कोश कशाचा बनलेला असतो?

 
 
 
 

2. बिबळ्या कडवा हे फुल पाखरू कोणत्या अवस्थे काहीही खात नाही?

 
 
 
 

3. रूपांतरण होताना शरीरावरील आवरण अपुरे पडते त्याला ——म्हणतात?

 
 
 
 

4. सुरवंटा मध्ये विविधता आढळते पुढील पैकी कोणती विविधता नाही?

 
 
 
 

5. पुढील पैकी कोणता रुपांतरण दाखवणारा सजीव आपल्या घरात आढळतो?

 
 
 
 

6. अंड्यामध्ये पिल्लांची वाढ होण्यासाठी कशाची आवश्यकता असते?

 
 
 
 

7. सुरवंट म्हणजे काय?

 
 
 
 

8. बिबळ्या कडवा या जाती ची मादी फुल पाखराची कोणत्या झाडावर अंडी घालते?

 
 
 
 

9. फुलपाखराची वाढ होत असताना कोणती अवस्था हि भुकेने व्याकूळ असते?

 
 
 
 

10. घरट्यात अंडी असताना पक्षी आक्रमक बनतात कारण —–?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.