५०. सप्ताहाचे वार | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1.
मुलांनी काल लगोरी हा खेळ खेळला असेल तर आज कोणता खेळ खेळतील?

 
 
 
 

2. सोमवार नंतर कोणता वार येतो?

 
 
 
 

3. शनिवार नंतर कोणता वार येतो?

 
 
 
 

4.
मुले आज लगोरी हा खेळ खेळला तर उद्या कोणता खेळ खेळतील?

 
 
 
 

5. मंगळवार नंतर कोणता वार येतो?

 
 
 
 

6.
मुलांनी आज लंगडी हा खेळ खेळला तर काल कोणता खेळ खेळला असतील?

 
 
 
 

7. मंगळवार पूर्वी कोणता वार येतो?

 
 
 
 

8.
मुले गुरुवारी कोणता खेळ खेळतात?

 
 
 
 

9.
मुले शुक्रवारी कोणता खेळ खेळतात?

 
 
 
 

10. शुक्रवार पूर्वी कोणता वार येतो?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.