५०. सप्ताहाचे वार | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1.
मुलांनी काल विटी-दांडू हा खेळ खेळला असेल तर आज कोणता खेळ खेळतील?

 
 
 
 

2.
मुले सोमवारी कोणता खेळ खेळतात?

 
 
 
 

3.
मुले आज लंगडी हा खेळ खेळला तर उद्या कोणता खेळ खेळतील?

 
 
 
 

4. रविवार नंतर कोणता वार येतो?

 
 
 
 

5. बुधवार नंतर कोणता वार येतो?

 
 
 
 

6.
मुलांनी आज विटी-दांडू हा खेळ खेळला तर काल कोणता खेळ खेळला असतील?

 
 
 
 

7.
मुले बुधवारी कोणता खेळ खेळतात?

 
 
 
 

8.
मुले आज लपाछपी हा खेळ खेळला तर उद्या कोणता खेळ खेळतील?

 
 
 
 

9.
मुले गुरुवारी कोणता खेळ खेळतात?

 
 
 
 

10. सोमवार पूर्वी कोणता वार येतो?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.