13 आपला आहार

खाली दिलेल्या या घटकावर आधारीत प्रश्न व त्याचे चार पर्याय दिले आहेत. ज्यावेळी Next बटनावर क्लिक कराल त्याचवेळी पुढील प्रश्न दिसेल. प्रश्न व उत्तर त्याच त्या क्रमांकावर येणार नाहीत. दुसऱ्या वेळी जेव्हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न कराल त्यावेळी प्रश्न व उत्तराचा क्रमांक बदललेला दिसेल.

1. प्रकृती चांगली ठेवण्यासाठी कशाची काळजी केली पाहिजे?

 
 
 
 

2. कोकणातील लोकांच्या आहारात प्रामुख्याने कोणता आहार असतो?.

 
 
 
 

3. उसाची गुऱ्हाळे कोणत्या ऋतूत चालु असतात?

 
 
 
 

4. ओला हरभरा कोणत्या ऋतूत मिळतो?

 
 
 
 

5. कोणते अन्न आपण खावे?

 
 
 
 

6. दिवसभरात जे अन्न पदार्थ आपल्यर पेाटात जातात त्याला काय म्हणतात?

 
 
 
 

7. इडली हा पदार्थ कोणत्या धान्यपासुन बनवतात?

 
 
 
 

8. कोणत्या ऋतूत आमरस केला जातो?

 
 
 
 

9. खालील कोणत्या लोकांना अन्नाची गरज आहे?

 
 
 
 

10. कोणत्या ऋतूत आपण थंड पेय घेतो?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.