हळूच या हो हळूच या

हळूच या हो, हळूच या!
गोड सकाळी ऊन पडे
दवबिंदूचे पडति सडे
हिरव्या पानांतुन वरती
येवोनी फुललो जगती
हृदये अमुची इवलीशी
परि गंधाच्या मधिराशी
हासुन डोलुन
देतो उधळुन
सुगंध या तो सेवाया;
हळूच या; पण हळूच या!
कधि पानांच्या आड दडू
कधि आणू लटकेच रडू
कधि वाऱ्या च्या झोताने
डोलत बसतो गमतीने
तऱ्हे तऱ्हेचे रंग किती
अमुच्या या अंगावरती
निर्मल सुंदर
अमुचे अंतर
या आम्हांला भेटाया;
हळूच या; पण हळूच या!

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.