दिशा आणि नकाशा – इयत्ता तिसरी

वर्गात दोन रांगा करां. मग एकमेकांच्या समोर उभे राहा. आता पुढील प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या समोर असलेल्या मुलीला/मुलाला सांगा. १. वर्गाचा फळा तुमच्या कोणत्या बाजूला अाहे? २. वर्गाचा मुख्य दरवाजा तुमच्या कोणत्या बाजूला आहे?३.शिक्षकांचे टेबल तुमच्या कोणत्या बाजूला आहे ? तुमची व समोरच्या […]

Read more →

८. चित्रवाचन

चित्रात कोणकोणती खेळणी दिसतात ते सांग किंवा लिही चित्रांतील कोणकोणती खेळणी तुला आवडतात ते सांग.

Read more →
error: तुम्ही या वेबसाईट वरील घटक कॉपी करू शकत नाही.