२२.चित्रवाचन

चित्रे बघ. चित्रांत काय दिसते ते सांग व लिही.

उपक्रम : सूर्योदयाच्या वेळी आणि चांदण्या रात्री आकाशाचे व परिसराचे नि रीक्षण कर. काय पाहि ले ते सांग.

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.